คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ(1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)กิจกรรม กิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด ( U2T COVID-19 week ) อบรมการทำสเปรย์แอลกอฮอล์และสารพ่นฆ่าเชื้อเพื่อใช้ป้องกันโรคโควิด-19 ​วันที่ 27พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม