การเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อโครงการรับตรงอิสระ ครั้งที่1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2567 วันที่11 มกราคม 2567 ในรู)แบบออนไลน์