การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการเกษตร ณ ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ผ่านระบบออนไลน์) 2 พฤษภาคม 2565