10/11/2566ขอเชิญเข้าร่วมโครงการงานเปิดศูนย์ศาสตร์พระราชา และแข่งขันตอบปัญหาองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา