ขอแสดงความยินกับ นางสาววรรณ​ภา​ ลา​โสภา ​นักศึกษาสาขา​บริหารธุรกิจ​เกษตร ​คณะ​เทคโนโลยี​การเกษตร​ เป็นตัวแทนนักศึกษา​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​มหาสารคาม​ ได้รับรางวัลจาก ดร สุวิทย์ เมษินทรีย์ (รมว.อว.) โครงการยุวชนอาสา เป็น 1 ใน 3 โปรเจคของโครงการยุวชน

ขอแสดงความยินกับ นางสาววรรณ​ภา​ ลา​โสภา  ​นักศึกษาสาขา​บริหารธุรกิจ​เกษตร  ​คณะ​เทคโนโลยี​การเกษตร​ เป็นตัวแทนนักศึกษา​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​มหาสารคาม​ ได้รับรางวัลจาก ดร สุวิทย์  เมษินทรีย์ (รมว.อว.)   โครงการยุวชนอาสา เป็น 1 ใน 3 โปรเจคของโครงการยุวชนสร้างชาติ ซึ่งประกอบด้วย อาสาประชารัฐ กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้นและยุวชนอาสา  โครงการ “การพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม” มูลค่า 100,000 บาท จากกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ภายใต้แผนงานยุวชนสร้างชาติของ อว.ให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจ จำนวน 1ใน5 กลุ่ม