คณะผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3มิ.ย65 ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ร่วมทำบุญตักบาตร เวลา 07.00น.ณ วัดมหาชัย อารามหลวง