คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำทีมโดย ท่านคณบดี อ.ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต