คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในชื่อโครงการโรงเรียนต้นแบบพึ่งพาตนเองด้วยเทคโนโลยี วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ตำบลเสือโก้ก อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม