คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในชื่อโครงการโรงเรียนต้นแบบพึ่งพาตนเองด้วยเทคโนโลยี วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม