คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในชื่อโครงการโรงเรียนต้นแบบพึ่งพาตนเองด้วยเทคโนโลยี วันที่ 29 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 63 จังหวัดร้อยเอ็ด