งานปีใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂