งานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2567 และกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 บริเวณชั้น 1 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม