คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมทำบุญตักบาตร ในวันพุธที่ 3 ส.ค. 2565 เวลา 06.30-07.30 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม