ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวันที่ 7 มิถุนายน 2565