07/07/2566ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1 / 2566 ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1 / 2566 ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน

 

.