ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอขอบพระคุณท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 และขอขอบคุณทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่ช่วยดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาที่ผ่านมาอย่างเข้มแข็งและประสบความสำเร็จ ขอให้การทำงานครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตต่อไป #ผู้รักกิจกรรม #ผู้นำนักศึกษา