ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำนักศึกษาเข้าร่วม “กิจกรรมAGT RMU Freshy Boy & Girl 2022” ในวันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14:30 น.เป็นต้นไป ณ อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตรห้องประชุม 320ที่นั่ง