ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด มหาชน ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Operation Trainee Fresh Food & Commercial เข้าฟังการแนะนำโครงการฯ ในวันที่พุธที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 09.30-11.00 ในรูปแบบออนไลน์