พิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี2566 วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม