พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 256ุ6 วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ สนามสนามกีฬาอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม