พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 30 มิถุนายน 2565