พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ผ่านระบบออนไลน์) 28 เมษายน -11 พฤษภาคม 2565