พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา2565 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ320ที่นั่ง ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม