พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม 320 ที่นั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม