พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา2567 วันที่ 11กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320 ที่นั่ง อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม