พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม