มาแล้วๆ …. ผลิตภัณฑ์ต่างๆ … ที่ผลิตและออกแบบโดย #สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://www.facebook.com/foodtechnologyrmu