มื่อวันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สาขาฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ชั้นปีที่ 3 และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและกิจกรรมเด่น ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ (320 ที่นั่ง) อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งควบคุมการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด – 19 ของกระทรวงสาธารณสุข