สายตรงคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร


ข้อตกลงเบื้องต้น

1. ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เช่น การเรียนการสอน หรือข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยฯ
2. ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ
3. ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย ท่านต้อง ระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน เท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับและต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

*** หมายเหตุ***
1. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
2. การตอบกลับรหัสเพื่อเข้าดูคำตอบถูกส่งกลับไปยัง Email ของท่านเท่านั้น หากท่านไม่กรอก E-mail ที่ไม่เป็นความจริงทางเราจะไม่สามารถส่งรหัสเพื่อเข้าดูการตอบกลับให้ท่านได้