อาจารย์ชนวรรณ โทวรรณา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว​ พระมหา​เจษฏา​ราชเจ้า​ วันที่​ 31 มีนาคม​ 2566ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม