ุประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2565 ณ ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ 320ที่ วันที่ 9 มิ.ย 2565 เวลา09.30น.