แม็คโครเปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ (ไม่จำกัดสาขาวิชา) เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ ” Operation Trainee Fresh Food ” เราจะเฟ้นหาน้องๆ ที่มีความรักและหลงไหลในงานด้านอาหาร หรืองานบริการ เข้ามาร่วมงานกับแม็คโครในตำแหน่ง “หัวหน้าแผนกอาหารสด” โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 20,000/เดือน (ในช่วงฝึกงานตามหลักสูตร 6 เดือน บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน)

แม็คโครเปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ (ไม่จำกัดสาขาวิชา) เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ ” Operation Trainee Fresh Food ” เราจะเฟ้นหาน้องๆ ที่มีความรักและหลงไหลในงานด้านอาหาร หรืองานบริการ เข้ามาร่วมงานกับแม็คโครในตำแหน่ง “หัวหน้าแผนกอาหารสด” โดยได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 20,000/เดือน (ในช่วงฝึกงานตามหลักสูตร 6 เดือน บริษัทฯ จะสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน)
น้องๆ ที่ผ่านโครงการจะได้รับการอบรมและฝึกงานจริงตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ร่วมโครงการ จนน้องๆ สามารถพัฒนาตัวเองและเรียนรู้เรื่อง Product knowledge , วิธีการบริหารจัดการภายในสาขา , การแก้ไขปัญหา , การคิดและนำเสนอวิธีการทำงานใหม่ๆ จากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะมีพี่เลี้ยงค่อยติดตามและให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตรเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
– อายุไม่เกิน 27 ปี ยินดีรับน้องๆ ที่เป็นนักศึกษาจบใหม่
– สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดเริ่มงาน : พฤษภาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-067-8153 , 02-067-8148, 02-067-8150