โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ชั้น3 ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ320ที่นั่ง และกิจกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 27 ธันวาคม 2565