04/01/2567รับสมัครนักร้องลูกทุ่ง สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่1-3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อหาผู้ชนะเลิศ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันพื่อเข้าแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการเกษตร ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รับสมัครนักร้องลูกทุ่ง สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่1 – 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อหาผู้ชนะเลิศ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันพื่อเข้าแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการเกษตร ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สมัครแบบออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd3wisCELFjPr…/viewform