04/01/2567รับสัมครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา


รับสัมครนายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2567 สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา สมัครออนไลน์ได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLScs…/viewform