04/04/2566เรียนเชิญมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสมัครลงทะเบียนอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศก์ CWIE วันที่ 2-4 พ.ค. 2566

เรียนเชิญมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสมัครลงทะเบียนอบรมหลักสูตร คณาจารย์นิเทศก์ CWIE วันที่ 2-4 พ.ค. 2566

ด้วยหน่วยงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยฝ่ายสหกิจศึกษา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศก์ ผู้นิเทศก์ และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ” ให้กับคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในระหว่างวันที่ 2 – 4 พ.ค. 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ZOOM CLOUD MEETING เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างมาตรฐานของผู้ดำเนินการด้าน CWIE ให้เป็นผู้มีองค์ความรู้ศักยภาพ และสมรรถนะด้าน CWIE อย่างมีมาตรฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรตนเองต่อไป

ค่าลงทะเบียนอบรม (บุคลากรในมหาวิทยาลัย ฟรี)
สำหรับบุคคลภายนอก 5,000 บาท / คน
ช่องทางการโอนเงินค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี 409-1-63904-6
ชื่อบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตามโปสเตอร์หรือ
อาจารย์ ดร.วีระพน ภานุรักษ์
เบอร์โทรศัพท์ 0885632966
Line ID : 66885632966
ลิงค์สมัคร https://forms.gle/bJR1TzPFJ4PaB9jQ8
ลิงค์เอกสารรายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/drive/folders/1PxlsXIKuHkuv75OaA4EfOOazLBrMtY2E?usp=sharing