10/01/2567ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการการตรวจคัดกรองสารเสพติดในบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการการตรวจคัดกรองสารเสพติดในบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง มาตรการการตรวจคัดกรองสารเสพติดในบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567