10/09/2565ผังจราจร พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 10-14 กันยายน 2565

ผังจราจร พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 10-14 กันยายน 2565

ผังจราจร พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10-14 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม