14/6/2565ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชุดนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชุดนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่ 15- 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น. บริเวณชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดยให้นักศึกษา นำเอกสารใบสั่งจองชุดนักศึกษา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อรับชุดนักศึกษา

กำหนดการตามเอกสารแนบพร้อมนี้