15 มิ.ย.64 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การทำซาลาเปา


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การทำซาลาเปา
สถานที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ช่วงระยะเวลาการอบรม วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 (หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)
จัดโดย ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
รับจำนวนจำกัด เพียง 25 ท่าน เท่านั้น ฟรีตลอดงานไม่เสียค่าใช้จ่าย สนใจ สมัครตาม QR code ด้านล่างนี้
https://forms.gle/ywSZaXJoogf1gTp59