15/12/2564ประชาสัมพันธ์จากสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิญชวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม สานสัมพันธ์ เพื่อเกิดความรักความสามัคคี ในวัน 21- 22 ธันวาคม 2564