16/6/2565ประกาศบัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 อนุมัติวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + TRANSCRIPT วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)

บัญชีรายชื่อเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอนุมัติผลสำเร็จการศึกษา

ภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

อนุมัติวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

                           สภามหาวิทยาลัยประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 24 มิถุนายน 2565

                           รับหลักฐานสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองคุณวุฒิ + Transcript วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป)

อ่านไฟล์ประกาศหรือดาวน์โหลดคลิกที่นี่