19พ.ค.64ขอเชิญศิษย์เก่า หรือนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมกิจกรรม Learn เรียนรู้การทำเมนูจากนม สนใจฟังแล้วเอาไปประกอบอาชีพต่อไป