20 พ.ค.64ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สามารถดาวน์โหลด ได่ที่ลิงค์ http://202.29.22.75/admission/Docs/2564-1_Calendar_Normal.pdf