21/08/2566กำหนดการติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ภาคสมทบ กศ.บป. 2566

กำหนดการติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ ภาคสมทบ กศ.บป. 2566

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่ไฟล์ประกาศ

กำหนดการ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2566
ติดต่อรับบัตรฯ เวลา 08.30-16.30 น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก 15 ชั้น)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
*หมายเหตุ #รับด้วยตนเองเท่านั้น การรับบัตรนักศึกษาในเวลาดังกล่าว เฉพาะนักศึกษาที่มีรายชื่อตามลิงค์เท่านั้น ไม่รวมรายชื่อกลุ่มที่มีปัญหา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาสารคาม
โทร. 043713294 ต่อ 42