22/05/66ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ – ภาค กศ.บป. (ภาคสมทบ)

ข้อมูลปฏิทินการศึกษาเป็นไปตามแผนการเรียนของนักศึกษา
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามคำสั่ง ประกาศ ของทางราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลการศึกษา ผลการเรียน ระบบบริการการศึกษา คลิก https://regis.rmu.ac.th/

ไฟล์ PDF หากไม่แสดงผล โปรดกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์