22/3/2565โรงงานน้ำตาลวังขนายเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกงานบุคคลโรงงานน้ำตาลวังขนาย