8/08/2566ประกาศ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่ประสงค์ไปรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร