8/6/2565ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครร่วมกิจกรรม (ทรานสคริปกิจกรรม) ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครร่วมกิจกรรม (ทรานสคริปกิจกรรม) ปีการศึกษา 2565

 

ระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ HTTPS://ACTIVITY.RMU.AC.TH/HOME/INDEX

รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่าน เหมือนกับระบบบริการการศึกษา!

*รหัสนักศึกษาตรวจสอบได้จากประกาศรายชื่อนักศึกษา https://admission.rmu.ac.th/web/index.php

ระบบบริการการศึกษา https://regis.rmu.ac.th/registrar/home.asp