ติดต่อสอบถาม

ติดต่อเราได้ที่

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทรศัพท์ : 043-725439-9 | Fax : 043-725439 อีเมล kumpoo_2014@hotmail.com

ติดต่อเราได้ที่